โหงวเฮ้ง คือ อะไร คือลักษณะที่ดีมีความสมดุลบนใบหน้า โหงวเฮ้งดีเมื่อมองแล้วเรารู้สึกสบายตา สมส่วน เช่น หน้าใหญ่ อวัยวะบนหน้าเช่น จมูก ตา ปาก ก็ใหญ่ตาม หน้าเล็ก อวัยวะบนใบหน้าก็ควรจะเล็กตามสัดส่วน ใบหน้าเราสามารถแบ่งโหงวเฮ้งได้ คร่าวๆ  เป็นสามส่วน หรือสามช่วงบนใบหน้า ช่วงแรก ส่วนพลังจากฟ้า หน้าผาก ส่วนของคน 15-30   ช่วงวันเด็ก จนถึงวัยรุ่น ส่วนนี้สวยหมายถึง ชีวิตช่วงวัยเด็ก สบาย ราบรื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์  ช่วงที่สอง ส่วนพลังคน คิ้วจนถึงจมูก 31-50  วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยกลางคน หากส่วนนี้ดีสวยยาวได้รูป วัยทำงานจะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ...