ลักษณะของลายมือที่เป็นลายมือเศรษฐีเส้นสายและเนินต้องได้มาตรฐาน  หรือเกินมาตรฐาน  เส้นลายมือต้องมีเส้นที่ตั้งแล้วสวยงาม  เนินบนฝ่ามือต้องได้เกินมาตรฐาน  ดูดวงลายมือแม่นๆ จาก อ. มารุต  ศิวะบารมี  เช็คด่วนลายมือของคุณใช่ลายมือเศรษฐีหรือไม่ ไปดูกันค่ะ เนินบนฝ่ามือ  เนินคือความอิ่มอวบ  อูม แฟ่บของมือ เนินในแต่ละส่วนจะบ่งบอกสถานะชีวิตของคนเราในแต่ละช่วงแตกต่างกัน   เนินพฤหัส  ระหว่างข้อมือท้าย  จนมาถึงเส้นจิตใจ  ตำแหน่งนี้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 22 มิลลิเมตร  ถ้าใครมีเนินที่ได้มาตรฐานตามนี้หรือมากกว่านี้  คือเป็นผู้ที่มีความสามารถ  อยู่ในชาติตระกูลดี  ฐานะดี  ตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี เนินเสาร์   คือตรงกลางนิ้วกลางจากเส้นข้อนิ้วมือสุดท้ายมาถึงเส้นจิตใจ  มาตรฐานความยาวของเส้นนี้ต้องมากกว่า 25 มิลลิเมตร  ถ้ายิ่งมากยิ่งดี  บ่งบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็มักจะประสบผลสำเร็จได้ง่าย  การเงินดี  และเป็นผู้ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา  เนินอาทิตย์  คือเนินที่โคนนิ้วนาง  มาจนถึงเส้นจิตใจ ...