เช็คดวงลายมือ ลักษณะของฝ่ามือบ่งบอกอุปนิสัยที่บงชี้ถึงอาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง ทำแล้วโดน ฝ่ามือของคุณเป็นแบบไหน อาชีพที่ทำอยู่ใช่แนวทางดวงหรือไม่ วิธีการดูดวงลายมือง่ายๆ กับดวงเด็ดเด็ดดวง รูปฝ่ามือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  โดยขีดเส้นแบ่งจากโคนนิ้วโป้งลากไปอีกฝั่ง  ส่วนที่อยู่บนไปทางปลายนิ้ว  เรียกว่าตอนบน  และส่วนที่ลงมาทางข้อมือเรียกว่าตอนล่าง ดวงลายมือ หากฝ่ามือบนใหญ่กว่าล่าง หากตอนบนใหญ่กว้างกว่าตอนล่าง  บ่งบอกว่าตัวท่านนั้นมีอุปนิสัย        ฉลาดเฉลียว  รอบคอบ  ใช้สมองเป็นส่วนช่วยนำทางชีวิต  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามท่านจะคิดก่อนทำเสมอ  ไม่ยอมเสียเปรียบคน  เป็นคนทันเล่เหลี่ยมคน  ไม่ชอบทำงานที่ใช้แรง  หรือใช้กำลัง  อาชีพที่เหมาะกับท่านคือ อาชีพที่ต้องใช้สมอง  ความคิดเป็นหลัก นั่งทำงานคิดแผน คิดกลยุทธ์ต่างๆ  ไม่เหมาะกับงานที่ต้องออกไปข้างนอกกลางแจ้ง  หรืองานที่ต้องใช้แรง  ดวงลายมือ หากฝ่ามือส่วนบนแคบกว่าส่วนล่าง ส่วนท่านที่มีฝ่ามือตอนบนแคบกว่าตอนล่าง  ท่านจะเป็นคนที่ใช้แรงงานเป็นหลัก  ชีวิตของท่านต้องทำงานมาก  เหน็ดเหนื่อย  ...