3 ราศี ดวงแย่ เดือนพฤษภาคม by โหรพัน พยากรณ์

ได้แก่

ราศีมังกร ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 12 ก.พ.

ราศีกันย์ ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

ราศีตุลย์ ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค – 15 พ.ย.