คนเกิดวันจันทร์ ใช้เลข 15 /45/95

คนเกิดวันอังคาร ใช้เลข 18/ 68 /78 /98

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) เกิดตั้งแต่ 18.00น.เป็นต้นไป ใช้เลข 33 / 63 /

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) เกิดตั้งแต่ 06.00 น.เป็นต้นไป ใช้เลข 16/ 36/ 56/ 86/ 96

คนเกิดวันพฤหัสบดี ใช้เลข 22 /42

คนเกิดวันศุกร์ ใช้เลข 14 / 24/54

คนเกิดวันเสาร์ ใช้เลข 51/ 61/ 71/ 81 /91

คนเกิดวันอาทิตย์ ใช้เลข 17/ 77 /87

RELATED ARTICLES