อัพเดตเจาะลึกดวงเมืองและการทำนายเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ปี2563 กับ โหรพัน พยากรณ์
ในช่วงวันที่ 17มีนาคม – 17 กรกฎาคม จะมีเกณฑ์มีข่าวฉาวเกี่ยวกับพระหรือข่าวเสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนา และในช่วง 5เดือนนี้ ธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ถือว่ารุ่ง