ดูดวงวันเกิดคนเกิดอาทิตย์
ความรักเวลาที่คุยกันอาจจะน้อยลงบ้าง เหตุจากเรื่องงานที่วุ่นวายพอควร

ดูดวงวันเกิดคนเกิดจันทร์
ความรักค่อนข้างซับซ้อน ขอให้ระวังมีมือที่ 3 เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วย

ดูดวงวันเกิดคนเกิดอังคาร 
ความรักระวังคำพูดที่อาจเสียดแทงหัวใจกัน ทำให้มีปัญหากันได้ คิดก่อนพูด

ดูดวงวันเกิดคนเกิดพุธ 
ความรักมีเรื่องเสียเงินให้คู่ครอง แต่จ่ายเพื่อแลกกับความสุข เต็มใจจ่าย

ดูดวงวันเกิดคนเกิดพฤหัสบดี 
ความรักอย่าคาดหวังเรื่องใดกับคู่ครองมากเกินไป โอกาสที่จะผิดหวังสูงมาก

ดูดวงวันเกิดคนเกิดศุกร์ 
ความรักหลังจากไม่ค่อยหวานมาได้ซักพัก ถึงเวลาสร้างบรรยากาศดีๆอีกครั้ง

ดูดวงวันเกิดคนเกิดเสาร์
ความรักคู่ครองเหมือนมีเรื่องบางอย่างปิดบังเอาไว้อยู่ แต่ก็มารู้ทีหลัง