ดูดวงวันเกิดคนเกิดอาทิตย์
ช่วงนี้ติดปัญหา ลองเข้าไปขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้าง ได้ข้อคิดดีๆกลับมา

ดูดวงวันเกิดคนเกิดจันทร์
ช่วงนี้มีคนโยนปัญหาให้ช่วยแก้ไข เพราะเขาเห็นว่าคุณสามารถพึ่งพาได้

ดูดวงวันเกิดคนเกิดอังคาร
ช่วงนี้ตกลงอะไรกับใครไว้ ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ อย่าพูดปากเปล่า

ดูดวงวันเกิดคนเกิดพุธ 
ช่วงนี้เรื่องราวไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ย้อนกลับมาให้กังวลใจอีกครั้ง

ดูดวงวันเกิดคนเกิดพฤหัสบดี 
ช่วงนี้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีประโยชน์ในอนาคตอันใกล้

ดูดวงวันเกิดคนเกิดศุกร์ 
ช่วงนี้ระวังรู้หน้าไม่รู้ใจ คนที่คอยมาทำดีกับคุณ จริงๆแล้วคิดไม่ค่อยดี

ดูดวงวันเกิดคนเกิดเสาร์
ช่วงนี้อย่าพยายามทำตัวเด่น ทำอะไรเกินหน้าเกินตาคนอื่นมากไป นิ่งไว้บ้าง