ข้อนิ้วมือโปน บ่งบอกตัวตน มีความเป็นผู้นำสูงแต่ไร้เงินทอง !!

     รูปทรงมือชนิดปรัชญา หรือ รูปรทงมือความคิด ซึ่งลักษณะนิ้วมือจะโปน เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยมีความเชื่อ ยึดมั่นในหลักเกณฑ์และหลักการชอบเรียนรู้ติดตามด้วยเหตุและผลข้อพิสูจน์ รวมถึงการชอบความอิสระ ชอบปรัชญาและศาสนา มีความจริงใจ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เป็นคนมีความสามารถแต่ไม่รวยเงิน มีความเป็นผู้นำสูงมีความคิดสร้างสรรค เก่งความรู้อาจารย์มารุต ศิวะบารมี นักพยากรณ์ลายมือ #ดวงลายมือ #เส้นลายมือ #หมอดูลายมือ

5/5