กลุ่มเลข 15 เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา หรือแม่บ้าน แม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะจะได้รับโอกาสที่ดี คนช่วยเหลืออุปถัมภ์และสนับสนุน

กลุ่มเลข 51 เหมาะกับ หัวหน้าครอบครัวเพราะจะช่วยให้มีศักยภาพในการหาเงินเพิ่มขึ้น

กลุ่มเลข 42 เหมาะกับ พนักงานรับเงินเดือน

กลุ่มเลข 24 เหมาะกับ คนทำธุรกิจที่ต้องการเงินหมุนเวียน

กลุ่มเลข 69/96 เหมาะกับ ใช้ได้แทบทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เพราะเป็นเลขเงินทั้งคู่ สามารถที่จะใช้อยู่ตำแหน่งใดก็ได้จะช่วยทำให้การเงินดีขึ้น